Palvelut

Ilmakuvaus

Eves-Air Oy:llä on vuosikymmenten ja kymmenien tuhansien lentotuntien kokemus erilaisista ilmakuvauksista. Tarjoamme asiakkaillemme kokeneita, ammattitaitoisia kuvaajia sekä alan viimeisintä kameratekniikkaa huippuoptiikoilla varustettuna.

Sähkölinjojen ja voimajohtojen lentotarkastus

Huolellisesti suunnitelluissa, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti suoritetuissa lentotarkastuksissa havaitut -myös vasta alkavat viat- voidaan korjata suunnitellusti normaalina työaikana sen sijaan että odottamattomat viat jouduttaisiin korjaamaan suunnittelemattomasti pyhä-, yö- ja ylitöinä.

Tästä puolestaan aiheutuu verkkoyhtiölle suoraa säästöä vikojen korjauskuluissa sekä siirtomaksuhyvityksissä, puhumattakaan asiakastyytyväisyydestä sikäli kun sähkökatkoilta voidaan välttyä suorittamalla ennakoivaa kunnossapitoa helikopterin avulla.

Eves-Air Oy tarjoaa asiakkailleen sekä "perinteistä" lentotarkastuspalvelua, jossa tarkastuksen suorittaa tilaajan oma tarkastaja, tai vaihtoehtoisesti kokonaispalveluna siten että tarkastuksen suorittaa Eves-Air Oy:n palveluksessa oleva tarkastaja, jolla asianmukainen koulutus ja kokemus helikopterista suoritettavaan sähkölinjojen tarkastamiseen sekä pitkä työkokemus jakelu- ja siirtoverkkojen kunnossapidosta.

Eves-Air Oy:n oman tarkastajan suorittamasta tarkastuksesta laaditaan tilaajalle aina tarkka kustannusarvio.

Lennon jälkeen toimitettava tarkastusraportti sisältää kattavat tiedot tarkastetun verkon kunnosta, havaittujen vikojen sijainneista sekä haluttaessa myös havaittujen vikojen kiireellisyysarvion ja toimenpidesuosituksen.

Koska keski- ja suurjännitejohtojen tarkastustoiminta pylväiden lahotarkastusta lukuun ottamatta voidaan likimain kokonaisuudessaan suorittaa varsin nopeasti lentämällä, lentotarkastuksen kustannustehokkuus lienee jopa maasta käsin suoritettavaa tarkastusta parempi.

Sähkölinjakatujen helikopteriraivaus

Alkaen elokuusta 2013 Eves-Air Oy tarjoaa sähkönjakelu- ja siirtoyhtiöille voimajohtokatujen helikopteriraivauspalveluja täysin uutta suunnittelua ja teknistä toteutusta edustavalla 10-teräisellä helikopteriraivaussahalla -varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Helikopteriraivauksia suorittavien lentäjiemme perehdytyksessä ja koulutuksessa on otettu ensisijaisesti huomioon toiminnan ehdoton turvallisuus tinkimättä kuitenkaan tuotettavan palvelun kustannustehokkuudesta.

Lämpökamerakuvaukset

Eves-Air Oy käyttää lämpökamerakuvauksiin gyrostabiloitua, Polytech Kelvin -lämpökamerajärjestelmää joka sisältää erittäin suorituskykyisen QWIP-jäähdytetyn Flir-lämpökameran sekä korkearesoluutioisen Sony-videokamerakennon.

Lämpökameran teoreettinen erottelukyky on 0,02°C joten sen avulla kyetään ammattitaitoisen kuvaajan toimesta havaitsemaan pienetkin lämpötilaerot kuvattavista kohteista.

Suoritamme lämpökameralla mm. kaukolämpöverkkojen vuotopaikannuksia sekä kuntokartoituksia, voimajohtojen ja niiden komponenttien ylikuumenemista aiheuttavien vikojen etsintää, pohjavesipurkaumien paikannuksia sekä riistanlaskentaa.

Videokuvaus

Eves-Air Oy:n 4-akselinen, kopterin ulkopuolelle sijoitettu gyrostabiloitu videokuvausjärjestelmä mahdollistaa laadukkaan, tärinävapaan videokuvan tuottamisen. Asiakkainamme ovat mm. televisiouutiset, erilaiset tuotantoyhtiöt sekä mainostoimistot.

Nostotyöt

Suoritamme max. 250 kg painavien esineiden kuten antennien ja mastojen, rakennustarvikkeiden, varaosien jne. nostotöitä sekä erilaisten tarvikkeiden siirtoja maastoon.


© Eves-Air Oy